عایق های پلی یورتان
این واحدکه بدواً تحت لیسانس و مدیریت کمپانی ICI انگلستان آغاز بکار نمود، تولیدکننده طیفی از عایقهای حرارتی پلی اورتان و پلی ایزوسیانورات با روکش های مختلف (کاغذ کرافت، آلومینیم مسطح،مسلح و ...
 
 
واحد تولید ابر نرم
این واحد برای تولید انواع اسفنج نرم با وزن مخصوص گوناگون تحت لیسانس و مدیریت کمپانی انگلیسی VITA FOAM آغاز به کار نمود.
 
 
واحدهای موادسازی
گسترش مصرف و تنوع سیستم های پلی یورتان در سطح جهانی نیاز به احداث و راه اندازی واحدهای موادسازی نزدیک به نقطه مصرف را اجتناب ناپذیر نموده است. واحدهای موادسازی به مصرف کننده اجازه می دهد و .............